Chính sách kiểm hàng

Chính sách kiểm hàng

Miễn phí kiểm hàng, khi giao hàng tận nơi, khách hàng có thể yêu cầu nhân viên giao hàng mở hộp để kiểm tra, sau khi kiểm tra sản phẩm còn nguyên vẹn, tình trạng mới, khách hàng mới cần thanh toán cho nhân viên giao hàng.

Nếu khi kiểm hàng, sản phẩm khác mô tả, khách hàng có quyền từ chối nhận hàng.