Chương trình khách hàng thân thiết – Frank Privilege

FRANK PRIVILEGE 2023 | CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

 

             Từ ngày 01.01.2023, Frank chính thức áp dụng hệ thống tích điểm – FRANK PRIVILEGE

     Chương trình Frank Privilege được xây dựng với mong muốn mang lại cho khách hàng những ưu đãi & dịch vụ hấp dẫn, những “đặc quyền” dành riêng cho từng thứ hạng. Bạn tham khảo thêm về các hạng mức tích điểm tại đây: 

1. Hạng thành viên EXPERIENCE

Đối với hạng thẻ EXPERIENCE, dành cho những khách hàng có hóa đơn tích lũy đủ 3.000.000VND, bạn sẽ được áp dụng giảm 3% trên tổng hóa đơn khi mua sắm dù trực tiếp hoặc Online. 

1. Hạng thành viên EXPERIENCE

Đối với hạng thẻ EXPERIENCE, dành cho những khách hàng có hóa đơn tích lũy đủ 3.000.000VND, bạn sẽ được áp dụng giảm 3% trên tổng hóa đơn khi mua sắm dù trực tiếp hoặc Online. 

2. Hạng thành viên EXCLUSIVE

Đối với hạng thẻ EXCLUSIVE, dành cho những khách hàng có hóa đơn tích lũy đủ 8.000.000VND, bạn sẽ được áp dụng giảm 5% trên tổng hóa đơn khi mua sắm dù trực tiếp hoặc Online. 

2. Hạng thành viên EXCLUSIVE

Đối với hạng thẻ EXCLUSIVE, dành cho những khách hàng có hóa đơn tích lũy đủ 8.000.000VND, bạn sẽ được áp dụng giảm 5% trên tổng hóa đơn khi mua sắm dù trực tiếp hoặc Online. 

3. Hạng thành viên PRIVILEGE

Đối với hạng thẻ PRIVILEGE, dành cho những khách hàng có hóa đơn tích lũy đủ 15.000.000VND, bạn sẽ được áp dụng giảm 10% trên tổng hóa đơn khi mua sắm dù trực tiếp hoặc Online, đi kèm với những ưu đãi độc quyền khác.

3. Hạng thành viên PRIVILEGE

Đối với hạng thẻ PRIVILEGE, dành cho những khách hàng có hóa đơn tích lũy đủ 15.000.000VND, bạn sẽ được áp dụng giảm 10% trên tổng hóa đơn khi mua sắm dù trực tiếp hoặc Online, đi kèm với những ưu đãi độc quyền khác.

Các cấp độ thành viên